Pałac Sieniawa

Przestrzeń na Twoje wydarzenie

Pałac w Sieniawie to wyjątkowe miejsce, które swoje powstanie zawdzięcza dwóm najbardziej znanym i cenionym arystokratycznym rodom osiemnastowiecznej Polski – Sieniawskim i Czartoryskim. Założyciel miasta Mikołaj Hieronim Sieniawski był wojewodą wołyńskim i hetmanem polnym koronnym, właścicielem olbrzymich dóbr na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej. Dzieje pałacu łączą się z postacią syna założyciela miasta – Adamem Mikołajem Sieniawskim, hrabią i kasztelanem krakowskim, który podobnie jak ojciec miał wielkie zamiłowanie do Sieniawy i zaangażował się w jej dalszy rozwój, zakładając park, piękne ogrody włoskie i pomarańczarnię w miejscu obecnego Pałacu Głównego.

Pałac w Sieniawie stał się częścią majątku Czartoryskich za sprawą małżeństwa córki Mikołaja Sieniawskiego z Księciem Augustem Czartoryskim. W latach 1743-1745 pałac kilkakrotnie przebudowywano. Około roku 1812, syn Augusta Czartoryskiego książę Adam Kazimierz Czartoryski wraz z żoną Izabelą Czartoryską osiedlili się na stałe w Sieniawie. W Sieniawie częstymi gośćmi byli ludzie nauki, kultury i sztuki, w tym Juliusz Kossak, który namalował słynny obraz ,,Pałac Sieniawa’’ znajdujący się obecnie w Muzeum Czartoryskich w Krakowie oraz Julian Ursyn Niemcewicz, polski dramaturg, powieściopisarz i poeta. Odbywały się liczne bale, spotkania literackie i naukowe oraz przedstawienia teatralne. Częstym gościem pałacu był generał Tadeusz Kościuszko. Na pamiątkę wspaniałych chwil jakie spędził w Sieniawie pozostawił w sieniawskim parku kamień szczęścia na którym na jego osobiste polecenie wykuty został napis „Na pamiątkę dni szczęśliwych w Sieniawie’’.

Kolejno właścicielami Sieniawy i majątków z nią związanych byli – Książę Adam Jerzy Czartoryski – syn Adama Kazimierza, a następnie książę Jerzy i książę Władysław, założyciel Muzeum Czartoryskich w Krakowie, następnie syn Władysława – Książę Adam Ludwik. W czasie I wojny światowej Pałac w Sieniawie został zniszczony. Książę Adam Ludwik Czartoryski przeznaczył pomieszczenia pałacowe na szpital polowy dla austriackich żołnierzy. W okresie międzywojennym, ze względu na duże zniszczenia, budynek nie był wykorzystywany w celach mieszkalnych. W latach trzydziestych kolejny właściciel Pałacu Książę Augustyn Czartoryski, podjął próbę gruntownego odnowienia wnętrz, natomiast w trakcie II wojny światowej Książe zmarł w roku 1946 w Sewilli – był on ostatnim dziedzicem dóbr sieniawskich. Pobyt obcych wojsk nie wyrządził większych szkód podczas II wojny światowej. O wiele tragiczniejszym dla pałacu był okres powojenny. Zdany na łaskę ludzi, niezabezpieczony, niszczał systematycznie rujnowany. Do legendy przeszły ćwiczenia drużyn strażackich, które trenowały gaszenie pożarów na murach kompleksu budynków. Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Skarb Państwa podejmował sukcesywnie prace renowacji. W latach 1998-2001 Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała gruntownej odbudowy. Obecnie zabytkowy kompleks pałacowo parkowy jest ekskluzywnym miejscem spotkań towarzyskich, kulturalnych czy biznesowych prowadzony przez firmę Polish Hospitality Group prowadzącą na terenie Krakowa hotele i restauracje.


©Zespół Pałacowo Parkowy Sieniawa 2021. All rights reserved. Polish Hospitality Group Sp. z o.o. Sp. K.

EnglishPolish